מימוש זכויות רפואיות – חירשים וכבדי שמיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
חירשים ולקויי שמיעה זכאים לקבלת מגוון הטבות ושירותים בתחומים שונים ממגוון רשויות, גופים וחברות. לקות שמיעה מדרגה מסוימת עשויה להביא לקביעת נכות בגין מחלות אף אוזן גרון ולזכות בקצבאות כגון: קצבת נכות כללית, גמלת ילד נכה לחירשים וכבדי שמיעה ועוד.

הטבות מרכזיות ללקויי שמיעה הן אפשרות קבלת דמי תקשורת והחזר כספי לסל תקשורת לחירשים וכבדי שמיעה.  

דרך מימוש זכויות כבדי השמיעה

 אופן הגשת הבקשה לקבלת דמי תקשורת

 1. דמי תקשורת – סכום כספי חודשי המשולם לאדם לקוי שמיעה במימון הוצאותיו הנובעות כתוצאה מהלקות. לאדם עובד ישולם סכום גבוה יותר מאשר ללקוי שמיעה שאינו עובד.
 2. לדמי תקשורת זכאים בני 18 ומעלה שסובלים מירידה בשמיעה של 70 דציבלים לפחות באוזן הטובה שאירעה לפני גיל 3.
  • במקרה שליקוי השמיעה הופיע אחרי גיל 3, ניתן לבדוק את הזכאות תוך ציון הרקע התורשתי על ידי רופא אף אוזן גרון.
  • זכאות לדמי תקשורת לא תחול על אישה שהגיעה לגיל 60 ולגבר שהגיע לגיל 65 לפני ה-15.8.2002.
 3. יש למלא את טופס הבקשה לקבלת שירותי תמיכה בתקשורת. לטופס יש לצרף 2 תמונות פספורט.
 4. עם הטופס יש לפנות לרופא אף אוזן גרון לבדיקה ועל מנת שימלא את החלק המתאים בטופס הבקשה. כמו כן, יש לקבל מהרופא הפניה לבדיקת שמיעה.
 5. לטופס יש לצרף את פרטי חשבון הבנק של לקוי השמיעה ותלושי שכר אחרונים (ללקוי שמיעה עובד).
 6. את הטפסים והמסמכים הרפואיים יש להגיש במחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים של לקוי השמיעה.
 7. הטפסים יועברו על ידי המחלקה לשירותים חבריים למטה אגף השיקום לצורך בחינת הזכאות.
 8. תוך 3 חודשים תתקבל החלטת המחלקה לשירותים חברתיים בדבר הזכאות לדמי תקשורת ותשלח הודעה למבקש הבקשה.
 9. לקוי שמיעה שיימצא זכאי יקבל את דמי התקשורת אחת לחודש ישירות לחשבון הבנק שלו.
 10. ניתן לערער על ההחלטה שהתקבלה לוועדה המקצועית העליונה לשירותי תמיכה בתקשורת באגף השיקום של משרד הרווחה על גבי טופס הגשת השגה.

את הטופס והמסמכים הרלוונטיים יש לשלוח לכתובת: תחום לקויי שמיעה באגף השיקום של משרד הרווחה, ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים.

אופן הגשת הבקשה לקבלת סל תקשורת לחירשים וכבדי שמיעה

 1. חירשים וכבדי שמיעה זכאים להחזר כספי סל תקשורת עבור רכישת אביזרי עזר וסיוע, אחת ל-4 שנים. תנאי לזכאות הוא שלקוי השמיעה בן 18 ומעלה הסובל מירידה בשמיעה של 70 דציבלים לפחות באוזן הטובה שאירעה לפני גיל 3.
  • במקרה שליקוי השמיעה הופיע אחרי גיל 3, ניתן לבדוק את הזכאות תוך ציון הרקע התורשתי על ידי רופא אף אוזן גרון.
 2. בין האביזרים להם עשויים להיות זכאים במסגרת סל התקשורת: מכשירי שמיעה, מחשב אישי, ממיר דיגיטלי לכתוביות, מערכת עזר לשמיעה לטלוויזיה, טלפון עם צלצול מוגבר, שעון מעורר רוטט וכו'.
 3. יש למלא את טופס הבקשה לקבלת שירותי תמיכה בתקשורת. לטופס יש לצרף 2 תמונות פספורט.
 4. יש לפנות לרופא אף אוזן גרון לבדיקה ועל מנת שימלא את החלק המתאים בטופס הבקשה. כמו כן, יש לקבל מהרופא הפניה לבדיקת שמיעה.
 5. את הטפסים המלאים והמסמכים הרפואיים יש להגיש במחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים של לקוי השמיעה.
 6. הטפסים יועברו ע"י המחלקה לשירותים חברתיים לקלינאית תקשורת ארצית לצורך בחינת הזכאות.
 7. תוך 3 חודשים תודיע המחלקה לשירותים חברתיים אם אושרה הזכאות לסל תקשורת.
 8. מי שאושרה זכאותו ורכש מכשיר מבין המכשירים הכלולים בסל התקשורת יגיש למרכז תמיכה בתקשורת של ארגון "שמעיה" (זכיין מטעם משרד הרווחה) את המסמכים הבאים:
  • עותק מחשבונית הרכישה של המכשיר רשומה על שמו של הזכאי.
  • צילום תעודת זהות כולל ספח.
  • פרטי חשבון הבנק של הזכאי.

ניתן לשלוח את המסמכים באחת מהדרכים הבאות:

 • בדואר- אל מרכז תמיכה בתקשורת "שמעיה" בכתובת – ת"ד 393 בני ברק מיקוד 5110301.
 • בפקס– למספר 03-6486030.
 • בהגשה אישית- לרחוב בן גוריון 38 רמת גן (בית נח מנחמי) קומה 4.
 • בדוא"ל-simanim@shmaya.org.il.
 1. ניתן לערער על ההחלטה שהתקבלה לוועדה המקצועית העליונה לשירותי תמיכה בתקשורת באגף השיקום של משרד הרווחה על גבי טופס הגשת השגה.
 2. בתוך חצי שנה ניתן להגיש בקשה חוזרת לגבי החלטת קלינאית התקשורת הארצית, בתנאי שבידי הפונה נתונים חדשים שיכולים לשנות את ההחלטה.

 זכויות והטבות נוספות לחירשים וכבדי שמיעה

 1. קבלת זימונית מפיקוד העורף – כבדי שמיעה עם לקות שמיעה של 50 דציבלים לפחות באוזן הטובה זכאים מטעם אגף השיקום בשיתוף עם פיקוד העורף לקבל "זימונית לשעת חירום".  
 2. שירותים לילדים עם ליקויי שמיעה – ילדים זכאים לשילוב במסגרות:
  • שילוב פעוטות במעון רגיל בעזרת סייעת.
  • מעון יום שיקומי.
  • מועדונית עם תכניות שיקומית וחברתית בשעות שלאחר בית הספר.
 3. תכניות לבוגרים עם ליקויי שמיעה – קיים מערך מסגרות ייעודי ללקויי שמיעה כגון פנימיות, הוסטלים ודיור מוגן.
 4. פטור והחזרי מס – חירשים ולקויי שמיעה שמוכרים כנכים זכאים להטבות מס.
 5. פטור אגרת טלוויזיה – חירשים פטורים מתשלום אגרת טלוויזיה.
 6. זכויות נוספות – המפורטות בהוראות והודעות – שרותי תמיכה לתקשורת עבור אנשים עם לקות שמיעה.

כדאי לדעת – טיפים ללקויי שמיעה

 • כדאי לדעת שלא רק אדם חירש לחלוטין זכאי להטבות, גם לקוי שמיעה בדרגות מסוימות זכאי להטבות ולשירותים.
 • כבד שמיעה שעומד בתנאי הזכאות, יוכל לקבל מימון מלא של השתלת שתל שמיעה.
 • קיימים ארגונים רבים המסייעים לחירשים ולקויי שמיעה, ביניהם: אגודת החירשים בישראל המכון לקידום החרש בישראל, שמעיה ועוד.
 • אדם חירש בעל 20% נכות רפואיות ומעלה זכאי לקבל שיקום מקצועי מטעם הביטוח לאומי.
 • לקויי שמיעה שהם ניצולי שואה זכאים להנחות משמעותיות ברכישת מכשירי שמיעה בעמותת משכן הראייה אופטיקל סנטר.

חירש/ת? כבד/ת שמיעה? לבדיקת זכויותיך

הריני מאשר העברת הפרטים שציינתי לנותן השירות הנזכר בכתבה. ידוע לי כי ההתקשרות וקבלת ההטבה המוזכרת תתבצע ישירות בין נותן השירות לביני, ו"עדיף" אינה צד להתקשרות זו או נותנת מצג ביחס לנותן השירות. הריני מסכים לקבל מידע אודות הצטרפות למועדון "עדיף", דיוור ישיר, דברי פרסום והצעות נוספות שיישלחו אלי מעת לעת באמצעות הפרטים שמסרתי, בדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות מערכת חיוג אוטומטי ו/או מיסרון (SMS) שיחת טלפון וכדומה. ידוע לי כי איני חייב לתת את הסכמתי כאמור, וכי ככל שתינתן הסכמתי, אוכל לחזור בי בכל עת ולבטל הסכמתי לאמור באמצעות פניה לדוא"ל office@adif.org.il

שינוי גודל גופנים